Aanvullende informatie & voorwaarden.

U hebt bij ons een keuken gekocht waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

1.​ Iedere opdracht wordt commissiegewijs geproduceerd. D.w.z. dat de door u gekochte keuken speciaal voor u geproduceerd gaat worden. Daarom hebben we te maken met een minimale levertermijn. Deze levertermijn vindt u aan de voorzijde van dit formulier onder “in geval van afroep....”. Wij vragen u hier rekening mee te houden wanneer u wenst “af te roepen” (= leverweek plannen)
2.​ Een keuken kan pas definitief in productie genomen worden op het moment dat wij beschikken over de exacte maatvoeringen. Indien u heeft afgesproken dat wij de keuken nameten, vragen wij u ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is, d.w.z.: alle noodzakelijke muren, ramen, deuren etc. zijn aanwezig. Bovenstaande houdt automatisch in dat u uw keuken pas kunt afroepen, als de definitieve maatvoering is bepaald.
3.​ Wanneer noodzakelijk, kunt u tot en met 5 weken voor levering de afgesproken leverweek wijzigen naar een of meerdere weken later. Indien u dit wenst, neem dan altijd contact op met onze Klanteninfo voor overleg via telefoonnummer 0416-539040
Wanneer wijzigingen binnen 5 weken voor levering ertoe leiden dat uw keuken langer dan 1 week in ons magazijn opgeslagen staat, berekenen wij opslagkosten.
Hierbij heeft u de keuze:
- U betaalt direct het gehele orderbedrag;
- U betaalt 50% van het gehele orderbedrag plus €100 per uitgestelde week.
Wanneer wij de order niet kunnen leveren en de keuken komt retour, zal er een bedrag van € 250 berekend worden. Wanneer de keuken wel geleverd is maar niet gemonteerd kan worden, zal er een bedrag van € 250 berekend worden.
4.​ Wij vragen u vriendelijk om op de tijd van levering en de dag van montage aanwezig te zijn om eventuele vragen van onze chauffeur en monteur te kunnen beantwoorden, om te tekenen voor een juiste aflevering en om de keuken na montage aan u te kunnen opleveren.
Het is van belang dat de keukenruimte op het moment van levering droog en wind- en waterdicht is en dat de muren loodrecht en haaks zijn. We willen u vragen de vloer af te dekken zodat deze niet beschadigd raakt
5.​ Wij bieden u in aanvulling op de CBW-voorwaarden 5 jaar garantie op keukenmeubelen. Vanaf het 3e gebruikersjaar berekenen wij standaard €60 voorrijkosten.
Op de apparatuur heeft u fabrieksgarantie; voor nadere informatie en eventuele extra te verkrijgen garantie verwijzen wij u naar de informatie van de producent van de apparatuur. Eventuele extra garantie op de keukenapparatuur regelt u rechtstreeks met de producent.
Wanneer de keuken door ons dan wel door onze onderaannemer voor u wordt gemonteerd en / of aangesloten heeft u 6 maanden garantie op de montage en 3 maanden garantie op het aansluiten. Bewaart u de garantieformulieren bij de afleverbon en de factuur. Mochten zich onverhoopt problemen of onvolkomenheden voordoen, verzoeken wij u direct contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice via telefoonnummer 0416-539040. Wij vragen u om bovengenoemde documenten bij de hand te houden. Hierin vindt u alle informatie waar de Klantenservice naar kan vragen. De Klantenservice zal u altijd naar uw ordernummer vragen.
6.​ Showroomkeukens zijn voor wat betreft keukenmeubelen, werkblad en accessoires van garantie uitgesloten. Op de apparatuur geniet u 1 jaar
fabrieksgarantie gerekend vanaf de datum van aankoop in de showroom.
7.​ Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, staat uw keuken maximaal 24 maanden kosteloos op afroep, gerekend vanaf de aankoopdatum. Indien
u de keuken na 9 maanden nog niet heeft afgeroepen, zullen wij u schriftelijk herinneren en een termijn van maximaal 3 maanden stellen om de keuken alsnog af te roepen. Prijsaanpassingen van goederen en diensten die van overheidswege worden doorgevoerd zullen door Opdrachtnemer per direct worden verwerkt in de verkoopprijzen en worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
Als wij schriftelijk met u een afroeptermijn langer dan 12 maanden zijn overeengekomen, vragen we u binnen 14 dagen na de termijn van 12 maanden een aanbetaling van 15% van de koopprijs te doen. Eventueel door u reeds aanbetaalde bedragen worden verrekend.
Wanneer uw keuken op afroep staat en u wilt een leverweek afspreken, dan vragen wij u om altijd persoonlijk langs te komen in de showroom om de overeenkomst nogmaals te controleren en te paraferen. Het kan namelijk zijn dat er wijzigingen of veranderingen hebben plaatsgevonden, die wij met u door willen spreken.
Met als doel om uw keuken perfect uit te leveren. Wij vragen u om voor uw bezoek aan de showroom altijd een afspraak te maken.
8​. Bij leverkeukens wordt het (kunststof) blad met overlengte geleverd en zonder uitsparingen. Aanpassingen aan het blad worden door u zelf aangebracht.
9.​ Hoekkasten worden geleverd met een door de leverancier vastgestelde stelmaat waardoor in de keuken een loze ruimte achter de hoekkast zal ontstaan.
10​. Het dichtmaken van de keuken tot aan het plafond behoort niet tot de afgesproken werkzaamheden (tenzij nadrukkelijk vermeld in uw
koopovereenkomst).
11.​ Heeft u vragen nadat uw keuken is geleverd, neemt u dan contact op met de Klantenservice via telefoonnummer 0416-539040. Indien u schriftelijk wilt reageren of u heeft een tip ter verbetering van onze organisatie, stuur ons dan een brief (postbus 10012, 5140 DA Waalwijk) of stuur ons een mail via het contactformulier op www.hellokitchen.nl

Cookie policy

HelloKitchen gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar hellokitchen.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u HelloKitchen toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen